BIP : Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie
pomoc

Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie

Zarządzenia Dyrektora


Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie

 

 

1. Zarządzenie nr 1 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 3 rok szkolny 2010/11 - dokument do pobrania ...

2. Zarządzenie nr 2 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. - dokument do pobrania ...

3. Zarządzenie nr 1/2011  z dnia 02.02.2011r.  w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko księgowego . - dokument do pobrania ...

4. Zarządzenie nr 2/2011 z dnia  05.03.2011 r. w sprawie przekazania dokumentacji finansowo-księgowej w przypadku zmiany księgowej. - dokument do pobrania ...

5. Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie podwyższenia stawki żywieniowej w przedszkolu. - dokument do pobrania ...

6. Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 30.03.2011  r. w sprawie powołania zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - dokument do pobrania ...

7. Zarządzenie nr 5/2011  z dnia 12.04.2011r. w sprawie rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 3  na rok szkolny 2011/12. - dokument do pobrania ...

8.Zarządzenie nr 6 z dnia 12.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości. - dokument do pobrania ...

9. Zarządzenie nr 7  z dnia 20.04.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej. - dokument do pobrania ...

10.  Zarządzenie  nr 1/2012 z dnia 4.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji  Rekrutacyjnej dotyczącej naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013- dokument do pobraia ...

11. Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości. - dokument do pobrania ... 

12. Zarządzenie nr 1/2013r. z dnia 15.04.2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014- dokument do pobrania ...   

13. Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument do pobrania ... 

14. Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie  przekazania dokumentacji finansowo-księgowej w  przypadku zmiany księgowej przedszkola - dokument do pobrania ...

15. Zarządzenie nr 1/2014 z dnia  3 marca 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów oraz ustalenia wartości punktów. - dokument do podrania ...

16. Zarządzenie nr 2 /2014 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 w Lipnie z dnia 11.04.2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej  - dokument do pobrania ...

17. Zarządzenie Nr 1 /2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie z dnia 02.03.2015 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów oraz ustalenia wartości punktów. - dokument do pobrania ... 

18. Zarządzenie Nr 2 /2015 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 w Lipnie z dnia 08.04.2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. - dokument do pobrania ...

19. Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 w Lipnie z dnia 30.05.2015 r w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w  Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lipnie - dokument do pobrania ...
 
20. Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów oraz ustalenia wartości punktów.
 - dokument do pobrania...
 
21. Zarządzenie Nr 3 /2017 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 w Lipnie z dnia 24.03.2017 r. - dokument do pobrania...
 
22. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 22.02.2018 r. - dokument do pobrania ...
 
23. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 28.03.2018 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - dokument do pobrania ...
 
24. Zarządzenie nr 06/2018 z dnia 30.08.2018 roku Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. - dokument do pobrania ...
 
25. Zarządzenie nr 07/2018 z dnia 30.08.2018 roku Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych. - dokument do pobrania ...
 
26. Zarządzenie nr 09/2018 z dnia 19.10.2018 roku Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. - dokument do pobrania ...
 
27. Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner z dnia 19.10.2018 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na teresnie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner. - dokument do pobrania ...
 
28. Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 02.01.2019 r. w sprawie warunków korzystania z wyżywieniaq oraz opłat za wyżywienie. - dokument do pobrania ...
 
29. Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 06.02.2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów oraz ustalenia wartości punktów. - dokument do pobrania ...
 
30. Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 29.03.2019 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - dokument do pobrania ...
 
31. Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia  07.02. 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do  Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie  na rok szkolny 2020 / 2021 - dokument do pobrania ...
 
32. Zarządzenie Nr 5 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 w Lipnie z dnia  05.05. 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lipnie  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dokunent do pobrania ...
 
33. Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia  14.05. 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury opieki nad dziećmi w Przedszkolu Miejskim nr 3 im Doroty Gellner w Lipnie  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 - dokument do pobrania ...
 
34. Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w z dnia  02.02. 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do  Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie  na rok szkolny 2021/2022 - dokument do pobrania ...
 
35. Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 09.02.2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów oraz ustalenia wartości punktów. - dokument do pobrania ...
 
36. Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie z dnia 30.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. - dokument do pobrania ...
 
 
 
 

 

 

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Krystyna SmolińskaKrystyna SmolińskaKrystyna Smolińska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
24 maja 2011 r. 10:592009451


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
19 maja 2021 r. 13:12 Edycja strony Krystyna Smolińska
19 maja 2021 r. 12:27 Edycja strony Krystyna Smolińska
19 maja 2021 r. 12:26 Edycja strony Krystyna Smolińska
19 maja 2021 r. 12:24 Edycja strony Krystyna Smolińska
18 maja 2020 r. 09:34 Edycja Krystyna Smolińska
18 maja 2020 r. 09:30 Edycja Krystyna Smolińska
12 lutego 2020 r. 10:28 Edycja Krystyna Smolińska
9 kwietnia 2019 r. 09:07 Edycja Krystyna Smolińska
11 lutego 2019 r. 10:55 Edycja Krystyna Smolińska
13 listopada 2018 r. 10:39 Edycja Krystyna Smolińska
Pokaż więcej