BIP : Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie
pomoc

Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie

Udostępnianie informacji


Zasady udostępniania informacji

Zasady udostępniania informacji przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie określają w szczególności następujące przepisy:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  ( Dz. U . Nr 112, poz. 1198 – zwana dalej ustawą )

oraz ustawy szczegółowe, w tym:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zm. ).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  ze ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana przez osobę zainteresowaną u dyrektora przedszkola na zasadach nie naruszających przepisów  ustaw.

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Krystyna SmolińskaKrystyna SmolińskaKrystyna Smolińska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
2 czerwca 2011 r. 09:2023031


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
2 czerwca 2011 r. 09:20 Dodanie Krystyna Smolińska
Pokaż więcej