BIP : Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie
pomoc

Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie

Rejestry, Ewidencje, Archiwa


Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

• pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej  przedszkola
• pracy administracyjnej
• pracy finansowej
• oraz innej wynikającej z potrzeb przedszkola.

Zasady dostępu do  informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, oraz dostęp do dokumentów regulują przepisy niżej wymienionych ustaw:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zm. ).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  ze ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )
 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Krystyna SmolińskaKrystyna SmolińskaKrystyna Smolińska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 maja 2011 r. 09:1222911


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
30 maja 2011 r. 09:12 Dodanie Krystyna Smolińska
Pokaż więcej