BIP : Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie
pomoc

Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie

Sprawozdawczość budżetowa


I. Sprawozdania miesięczne:

•    Rb - 27Z -  miesięczne sprawozdanie z wykonania  planu dochodów  budżetowych
•    Rb – 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

II.  Sprawozdania kwartalne:

•    Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności
•    Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
•    Rb -NZ – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa
z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
 

III.  Sprawozdania roczne :

•    Bilans

Bilans za rok 2018  - dokument do pobrania ...

Informacja do bilansu - dokumenty do pobrania:

   1. informacja do bilansu str1

   2. informacja do bilansu str2

   3. informacja do bilansu str3

   4. informacja do bilansu str4


Załącznik nr 1 do informacji - dokument do pobrania ...

Załącznik nr 2 do informacji - dokument do pobrania ...

Rachunek zysków i strat str 1 - dokument do pobrania ...

Rachunek zysków i strat str 2 - dokument do pobrania ...

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - dokument do pobrania ...


 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Krystyna SmolińskaKrystyna SmolińskaKrystyna Smolińska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
24 maja 2011 r. 12:1524796


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
12 czerwca 2019 r. 09:39 Edycja Krystyna Smolińska
12 czerwca 2019 r. 09:32 Edycja Krystyna Smolińska
12 czerwca 2019 r. 09:28 Edycja Krystyna Smolińska
12 czerwca 2019 r. 09:23 Edycja Krystyna Smolińska
24 maja 2011 r. 12:21 Edycja Krystyna Smolińska
24 maja 2011 r. 12:15 Dodanie Krystyna Smolińska
Pokaż więcej